Zmniejszenie wartości kapitału obrotowego

Reduce working capital

Wartość kapitału zaangażowanego w zapasy magazynowe potrzebne do utrzymania ruchu (MRO) może dla firm produkcyjnych stanowić znaczący procent kapitału obrotowego. Brammer jest w stanie obniżyć jego wartość. Korzystając ze swojego doświadczenia - nie można nie wspomnieć tu o zarządzaniu własnymi stanami magazynowymi o wartości 100 mln euro - Brammer pomaga swoim klientom zmniejszyć kapitał obrotowy zaangażowany w ich stanach magazynowych. Przy pomocy zaawansowanych procesów zarządzania przeprowadzimy:

  • Stworzenie profilu magazynu części MRO, bazując na obecnym i dotychczasowym zużyciu części
  • Racjonalizację liczby wykorzystywanych marek produktów
  • Analizę ich wykorzystania, by ustalić optymalny profil stanu magazynu
  • Negocjacje, by uzyskać najlepszą cenę od szerokiego grona naszych najlepszych dostawców

Firma Brammer może na terenie zakładu klienta założyć magazyn depozytowy (w przypadku którego klient płaci tylko za części wykorzystane) lub zaoferować usługę zarządzania zapasami magazynowymi.

Coraz większe i coraz bardziej wymagające grono klientów korzysta z usługi Brammer Insite, w ramach której firma Brammer zakłada swój specjalny oddział w zakładzie u klienta, by w ten sposób obsługiwać zapotrzebowanie na części MRO.

Jesteśmy też w stanie przeprowadzić specjalistyczne szkolenia dla pracowników serwisowych, inżynierów i pracowników produkcji. Obejmują one nowe produkty i procesy, a także planowanie i profilowanie stanów magazynowych. Szkolenia te mają na celu ułatwienie klientom opracowania efektywnych działań utrzymania ruchu.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners