Środowisko

Environmental

Troszczymy się o środowisko i podejmujemy wszelkie starania, by zmniejszyć nasze oddziaływanie na nie i promować dobre praktyki środowiskowe.

Nasze podejście obejmuje:

Zredukowanie naszego śladu węglowego, czyli sumy emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez naszą działalność. Dzięki temu możemy zwiększyć wydajność i oszczędność energii w trakcie wszystkich działań produkcyjnych, co stanowi istotny element odpowiedzialnej produkcji. W naszej pracy stosujemy też rygorystyczne zasady – zawsze bierzemy pod uwagę, jaki wpływ na środowisko mogą potencjalnie mieć nasze decyzje i inwestycje. Stosujemy się w pełni do wszystkich nowelizacji przepisów krajowych i międzynarodowych. Jesteśmy też zaangażowani w szereg inicjatyw w miejscu pracy, które mają na celu obniżenie naszego śladu węglowego.

Poprawę wydajności energetycznej – oznacza to powszechne zastosowanie oświetlenia energooszczędnego (funkcjonuje ono przykładowo w naszym Krajowym Centrum Dystrybucji) oraz sprawdzanie, czy pracownicy dbają, aby w miarę możliwości włączać tryb uśpienia lub wstrzymania.

Dołożenie wszelkich możliwych starań, by nasza sieć dystrybucyjna była wydajna, bezpieczna i przyjazna dla środowiska – dbamy o zmniejszenie zużycia paliwa, dlatego w miarę możliwości korzystamy z dostaw nocnych, i we współpracy z naszymi dostawcami staramy się wprowadzić usprawnienia zarówno u nas, jak i u nich. Promujemy też korzystanie z samochodów służbowych o obniżonej emisji dwutlenku węgla i aktywnie zachęcamy naszych pracowników, aby w miarę możliwości korzystali z rowerów i publicznego transportu lub wspólnie dojeżdżali do pracy.

Zminimalizowanie zużycia opakowań i zmniejszenie liczby odpadów trafiających na wysypiska – od 2007 r. w Wielkiej Brytanii udało nam się zredukować ilość odpadów wysyłanych na wysypiska o 60,4%, a jednocześnie zwiększyć ilość kartonów i papieru odsyłanego do ponownego wykorzystania o odpowiednio 28,6% i 261%. Aby zminimalizować ilość odpadów, pudła wykorzystujemy ponownie do celów transportu wewnętrznego, a oprócz tego promujemy palety wielokrotnego, a nie jednorazowego użytku. Wprowadziliśmy też opakowania bardziej przyjazne dla środowiska. Po tych wszystkich osiągnięciach z pewnością nie będzie dla Was zaskoczeniem, że w uznaniu naszego zaangażowania w ekologię przyznano nam certyfikat ISO14001.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners