Rozwiązania dla biznesu

Business Solutions

Zawsze z korzyścią

Zakupy części zamiennych potrzebnych do utrzymania ruchu sprzętu produkcyjnego są dla większości firm zadaniem skomplikowanym, wymagającym znacznych nakładów środków i czasu. Kluczowe znaczenie ma również unikanie kosztownych przestojów oraz utrzymanie ciągłości produkcji.

Oferta firmy Brammer to coś więcej, niż tylko zapewnienie stałego dostępu do najwyższej jakości, konkurencyjnych cenowo produktów największych światowych producentów elementów technicznych. Zapewniamy szereg usług stwarzających wartość dodaną, takich jak uproszczenie zakupów oraz procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, skrócenie czasów przestoju, poprawę wydajności działań w zakresie profilowania zapasów części zamiennych i produktów do utrzymania ruchu, a także zarządzanie zapasami. Brammer pomoże stworzyć skuteczny, skonsolidowany łańcuch dostaw części zamiennych służących do utrzymania ruchu, na którym skorzysta Wasza firma.

Dzięki temu, że zapewniamy wyjątkową dostępność części zamiennych i niezależne doradztwo na najwyższym poziomie, potrafimy zminimalizować stany magazynowe, zmniejszyć wartość kapitału obrotowego oraz skrócić czas przestoju zakładu, a jednocześnie zmaksymalizować wydajność oraz dochody. Od 2007 r. wygenerowaliśmy dla naszych klientów ze wszystkich branż produkcyjnych oszczędności na poziomie 70 mln funtów (97 mln euro).

Zapewniamy szereg korzyści związanych z tak kluczowymi obszarami jak:

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners