ZAKOŃCZONA PROMOCJA: Sundström - Czy wiesz, czym oddychasz?

Okładka ulotki promocyjnej Brammer - Sundström - Czy wiesz, czym oddychasz?

Jak wybrać właściwe środki ochrony dróg oddechowych w zależności od czasu pracy i obciążenia pracą?

Krótki czas pracy, niewielkie obciążenie pracąKRÓTKI CZAS PRACY I NIEWIELKIE OBCIĄŻENIE PRACĄ

Można korzystać z masek podciśnie-niowych, tj. półmasek oraz masek całotwarzowych z wymiennymi filtrami. Aby uniknąć przedostania się substancji szkodliwych do maski, należy dokładnie dopasować ją do twarzy.
Wówczas podczas wdechu w masce wytwarza się podciśnienie.
Wysoki opór podczas wdychania powietrza z powodu dużych filtrów kombinowanych przyczynia się do zwiększenia podciśnienia i wzmożenia pracy mięśni podczas oddychania.

Długi czas pracy i duże obciążenie pracąDŁUGI CZAS PRACY I DUŻE OBCIĄŻENIE PRACĄ

Takie warunki wymagają często aparatu oddechowego wspomaganego nawiewem. Zasilana akumulatorem jednostka nawiewowa zasysa powietrze poprzez filtr i wydmuchuje je w stronę części twarzowej aparatu, na który składać się może luźno dopasowane nagłowie, hełm lub kaptur ochronny sklasyfikowany w klasie ochronnej TH, bądź też półmaska, względnie maska całotwarzowa w klasie TM.
Przepływ powietrza w urządzeniu pełni ważną rolę w utrzymywaniu nadciśnienia w części twarzowej, nawet w przypadku głębokich wdechów, szczególnie podczas używania luźno dopasowanego nagłowia, hełmu lub kaptura ochronnego.

Duże obciążenie pracą i zanieczyszczenia o słabych właściwościach ostrzegawczychDUŻE OBCIĄŻENIE PRACĄ I ZANIECZYSZCZENIA O SŁABYCH WŁAŚCIWOŚCIACH OSTRZEGAWCZYCH

Takie warunki wymagają często aparatu oddechowego wspomaganego nawiewem. Zasilana akumulatorem jednostka nawiewowa zasysa powietrze poprzez filtr i wydmuchuje je w stronę części twarzowej aparatu, na który składać się może luźno dopasowane nagłowie, hełm lub kaptur ochronny sklasyfikowany w klasie ochronnej TH, bądź też półmaska, względnie maska całotwarzowa w klasie TM.
Przepływ powietrza w urządzeniu pełni ważną rolę w utrzymywaniu nadciśnienia w części twarzowej, nawet w przypadku głębokich wdechów, szczególnie podczas używania luźno dopasowanego nagłowia, hełmu lub kaptura ochronnego.

http://www.brammer.pl/kontakt

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners