Produkty do uszczelniania gwintów LOCTITE

Zapobiegają wyciekom gazu i cieczy z metalowych instalacji rurowych i złączy.

Kiedy należy stosować uszczelniacz do połączeń gwintowych?

Opracowane do aplikacji w instalacjach nisko i wysokociśnieniowych, wypełniają przestrzenie pomiędzy elementami gwintowanymi, gwarantując natychmiastowe niskociśnieniowe uszczelnienie. Po całkowitym utwardzeniu uszczelniacze zapewniają wytrzymałe uszczelnienie odpowiadające wytrzymałości większości instalacji rurowych.

Loctite 577, Loctite 55

Typowe zastosowania

 Do typowych zastosowań uszczelniaczy do połączeń gwintowych zaliczamy uszczelnianie stożkowych metalowych gwintów rurowych i złączek stosowanych w instalacjach do obróbki chemicznej, w branży rafineryjnej, do produkcji pulpy i papieru, uzdatniania ścieków, branży tekstylnej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej / elektrowniach, przemyśle morskim, motoryzacyjnym, do sprężarek gazu i w branżach specjalizujących się w dystrybucji. Uszczelniacze do połączeń gwintowych są także zalecane w zakładach przemysłowych i układach hydraulicznych.

Zalety uszczelniaczy LOCTITE® do połączeń gwintowych

 • Produkty jednoskładnikowe: czysta i łatwa aplikacja
 • Nie pełzają, nie kurczą się ani nie zanieczyszczają instalacji
 • Mogą być stosowane do złączy rurowych o dowolnej średnicy
 • Zastępują wszelkie taśmy/konopie i pasty uszczelniające
 • Zapewniają uszczelnienie odporne na drgania i obciążenia udarowe
 • Posiadają większość obowiązujących dopuszczeń
 • Chronią przylegające obszary gwintowane przed korozją
 • Są dostępne w wersji do instalacji z wodą pitną i instalacji gazowych
 • Zapewniają całkowity kontakt między gwintami, 100% uszczelnienie
 • Zastały opracowane do instalacji wysoko- i niskociśnieniowych
 • Cechują się kontrolowaną wytrzymałością, by zapewnić łatwy demontaż

http://www.brammer.pl/kontakt

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners