Odpowiedzialność społeczna biznesu

Corporate Social Responsibility

Zdajemy sobie sprawę, że stanowimy część szerokiej grupy pracowników, udziałowców, klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron, oraz że w związku z tym ponosimy odpowiedzialność za poszanowanie środowiska. Dlatego nasza polityka to – o ile jest to praktycznie wykonalne – chronić środowisko zarówno lokalne, jak i szersze przed wszelkimi niekorzystnymi czynnikami spowodowanymi naszymi działaniami. 

Naszą polityką jest, by we wszystkich naszych działaniach:

  • Spełniać wszystkie odpowiednie wymagania ustawowe w zakresie kwestii środowiskowych
  • Starać się oszczędzać energię i zasoby naturalne przez redukcję ilości odpadów, stosowanie w miarę możliwości recyklingu oraz zwiększenie wykorzystania zasobów odnawialnych
  • Uwzględniać efekty, jakie inwestycje w budynki i sprzęt wywrą na środowisko w całym cyklu swojego życia
  • Dbać, by wszyscy podwykonawcy stosowali się w trakcie pracy w zakładzie do naszych procedur, a także by bezzwłocznie i skutecznie reagowali na niepożądane zdarzenia

Przemysł jest niezbędny, ale jednocześnie stwarza ryzyko – dla ludzi i środowiska. Mamy świadomość potencjalnych skutków naszych działań (a także działań naszych dostawców), dlatego podejmujemy wszelkie starania, by obniżyć ryzyko i działać dla dobra zarówno naszych pracowników, klientów i społeczności, jak i naszej planety. Oto kilka podstawowych działań, które już podjęliśmy:

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners