Kluczowy wyznacznik sukcesu

rubix kluczowy wyznacznik sukcesu

Niezależnie jaką drogę obierzesz, będziesz musiał znaleźć równowagę między potrzebami operacyjnymi i technicznymi swojego zakładu.  Aby ułatwić proces decyzyjny, specjaliści ds. zaopatrzenia powinni zaangażować w niego odbiorców końcowych – kierowników zakładu, serwisantów, kontrolerów itd. – którzy mogą się podzielić cennymi uwagami na temat wymagań serwisowych i technicznych. Zaangażowanie w jakikolwiek sposób tych osób jest kluczowym czynnikiem warunkującym sukces bądź porażkę całej strategii.

Otwarcie oddziału Insite™ jest dla każdego zakładu, który ma duże zapotrzebowanie na części zamienne, możliwością usprawnienia procesu zaopatrzenia i obniżenia kosztów utrzymania ruchu . Jedno źródło dostaw może stworzyć zarówno znaczne korzyści związane z obniżeniem kosztów i poprawą wydajności, jak i zapewnić szereg usług stwarzających wartość dodaną.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners