Invend™ - przemysłowe automaty wydające

Invend™ - przemysłowe automaty wydające to proste rozwiązanie

Invend™ zapewnia całodobowy dostęp do materiałów eksploatacyjnych tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, zmniejszając ich zużycie oraz zwiększając wydajność pracy.

Invend™ ułatwia kontrolę nad wydawaniem szybko zużywanych przemysłowych materiałów eksploatacyjnych:

  • My inwestujemy w automaty, oprogramowanie i wstępny zapas produktów
  • My ustawiamy, instalujemy i utrzymujemy je
  • My monitorujemy poziom zapasów i automatycznie je uzupełniamy

Invend™ zapewnia:

  • Zmniejszenie zużycia produktów. Lepszą kontrolę zużycia materiałów eksploatacyjnych zapewniającą zwykle zmniejszenie ich kosztu o 25 do 40%.
  • Niższe koszty magazynowania. Płatność jest pobierana tylko za zużyte materiały, dzięki czemu nie trzeba ponosić kosztów utrzymania stanów magazynowych.
  • Większą wydajność. Produkty są dostępne w miejscu i czasie, kiedy są potrzebne, pozwalając pracownikom na efektywne wykorzystanie czasu, który inaczej zostałby stracony na uzupełnianie zapasów.

Wszystko, czego potrzeba to źródło zasilania i połączenie z Internetem – po prostu włącz i oszczędzaj.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners