Insite™ – oddział Rubix w zakładzie klienta

rubix insite oddzial w zakladzie klienta

W trosce o zwiększenie efektywności coraz większa liczba producentów zleca dostawcy wszystkie działania związane z dostawami produktów do utrzymania ruchu (MRO). Aby sprawnie realizować ten proces, Rubix może założyć swój oddział specjalny – Insite™  w zakładzie klienta. 

To oznacza, że Rubix oddelegowuje do zakładu odbiorcy swojego pracownika (lub grupę pracowników), którego zadaniem jest nadzór nad procesem logistycznym dostaw części zamiennych i doradztwo w zakresie doboru części zamiennych. Pozwala to na zmniejszenie  zapasów magazynowych, a dodatkowo, dzięki mozliwości wystawienia w każdym miesiącu tylko jednej faktury, zmniejsza koszty administracyjne i zwiększa korzyści płynące z konsolidacji łańcucha dostaw.

Oddział Rubix Insite™ obsługuje wyłącznie Waszą firmę, dlatego jest w pełni przygotowany, by spełniać potrzeby Waszego zakładu.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners