Historia

History

Firmę Brammer założył Harry Brammer – w Leeds, w Wielkiej Brytanii w 1920 r. Kapitał miał dzięki swoim wynalazkom, które zarejestrował jako marki handlowe. Były wśród nich rozłączany (segmentowy) pas klinowy, który rozwiązywał powszechny problem z napędem urządzeń stosowanych przy produkcji butów i chodaków. 

W 1954 r. firma H Brammer & Company Ltd. zatrudniała już ponad 150 osób i prowadziła eksport na cały świat. W 1960 r. firma wystawiła już swoje akcje do sprzedaży publicznej, zatrudniała 650 osób i miała klientów na ponad 60 rynkach zagranicznych. 

W 1969 r. Brammer przejął Bearing Service Limited – jednego z największych w Wielkiej Brytanii dystrybutorów łożysk przemysłowych. Stanowiło to dla firmy istotną zmianę jej możliwości i było równocześnie pierwszym z szeregu późniejszych przejęć firm europejskich (patrz wykres poniżej), które stopniowo dały Brammerowi pozycję wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań w zakresie utrzymania ruchu.

W 2006 r. wszystkie firmy skonsolidowano pod nazwą Brammer, co pozwoliło nam skoncentrować się na kluczowym priorytecie strategicznym, jakim jest świadczenie klientom z całej Europy usług stanowiących wartość dodaną. Skuteczność tego podejścia potwierdzają rozmiar i sukces naszej grupy. Obecnie mamy 3.600 zatrudnionych osób, pracujących w ponad 460 lokalizacjach, w 23 krajach.

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners