Etyka

Ethical

Wprowadziliśmy kodeks zachowań etycznych, który reguluje naszą współpracę z dostawcami. W uznaniu tego przyznano nam członkostwo w organizacji Sedex, a także certyfikat CIPS Certification Standard of Excellence in Procurement Policies and Procedures (certyfikat doskonałości w zakresie polityki i procedur zaopatrzenia).

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners