Bezpieczeństwo i higiena pracy

Health & Safety

Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet, dlatego z myślą o kwestiach BHP wprowadziliśmy solidne systemy i przejrzystą politykę. Brammer dokłada wszelkich starań, by swoim pracownikom, klientom i gościom zapewnić bezpieczne warunki. W trosce o stałe doskonalenie podejmujemy między innymi takie inicjatywy jak: 

Regularne szkolenia dla pracowników – by promować najlepsze praktyki i na bieżąco informować o wymogach prawnych.

Formalne raporty i analizy – w każdym kraju uważnie monitorujemy zgodność z procedurami BHP. Raporty tych badań przedstawiane są co kwartał zarządowi, który na ich podstawie analizuje statystyki wypadków i trendy w całej grupie – zwłaszcza pod kątem Rozporządzenia o zgłaszaniu urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń (RIDDOR).

Praktyki w zakresie ruchu pojazdów – przez rozdzielenie ruchu pojazdów i ludzi udało nam się znacząco poprawić przepływ transportu oraz ograniczyć możliwość zajścia wypadków w Krajowych Centrach Dystrybucyjnych – zarówno wewnątrz hal, jak i na zewnątrz oddziałów. 

System ocen kierowców w internecie – stworzone po to, by ograniczyć liczbę wypadków z udziałem pracowników poruszających się samochodami służbowymi. 

Udoskonalone procedury zgłaszania wypadków – pozwala to na lepsze zapobieganie wypadkom. 

Regularne kontrole BHP – we wszystkich lokalizacjach, które skutkują dodatkowymi działaniami i kontrolami tam, gdzie jest to stosowne.

Brammer w Wielkiej Brytanii posiada akredytację OHSAS18001: 1999, a także “Safecontractor” (bezpieczny podwykonawca) w zakresie instalacji, napraw i konserwacji systemów przekładni w przedsiębiorstwie klienta. Uzyskaliśmy również „Approved House Assemblies” – certyfikat British Fluid Power Distributors Association (Związku Dystrybutorów Produktów Pneumatyki i Hydrauliki).

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners

Brammer Partners