Usługi komunalne

Utilities

Mamy rozległe doświadczenie we współpracy z największymi przedsiębiorstwami usług komunalnych z całej Europy, które umożliwia nam zrozumienie specyficznych potrzeb związanych z ich działalnością i procesami produkcyjnymi. Obejmują one: 

  • Oszczędność energii
  • Produkcję non-stop
  • BHP
  • Trwałość produktu
  • Ciężkie warunki zewnętrzne
  • Niebezpieczne środowiska pracy
  • Wybuchowe środowiska pracy