Przemysł petrochemiczny

Petroleum

Mamy rozległe doświadczenie we współpracy z największymi firmami branży naftowej z całej Europy, które umożliwia nam zrozumienie specyficznych potrzeb związanych z ich działalnością i procesami produkcyjnymi. Obejmują one: 

  • Oszczędność energii
  • Produkcję non-stop
  • Dostępność części
  • BHP
  • Trwałość produktu
  • Niebezpieczne środowiska pracy
  • Wybuchowe środowiska pracy
  • Wysokie temperatury pracy i wysokie ciśnienie
  • Używanie substancji łatwopalnych