Kontakt

Brammer S.A.
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa

Tel: 17 227 00 00, Fax: 17 227 00 01

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000029850, NIP: 814-14-08-345, BDO: 000023088
Kapitał zakładowy: 6 000 000 PLN, Kapitał wpłacony: 6 000 000 PLN

 

Formularz kontaktowy:

 

Captcha Test Image